Over Ons

Doel
Het onderzoek van scheepswrakken in Flevoland, langs de grote rivieren, voor de Nederlandse kust en het onderzoek van VOC-schepen, zoals de Amsterdam bij Hastings, geniet nationale en internationale bekendheid. De Glavimans Stichting stelt zich ten doel om dit scheepsarcheologisch onderzoek in Nederland te bevorderen.

Wie was Glavimans?
Cornelis Jan Glavimans (1795-1857) was als scheepsbouwkundige in dienst van de Marine, gedurendehttps://www.sidestone.com/books/zeegaande-houten-schepen de periode 1808-1857. Hij was voornamelijk werkzaam op de Rotterdamse marinewerf en is bekend geworden als ontwerper van de Koninklijke sloep, gebouwd in 1827, die tegenwoordig onderdeel uitmaakt van de collectie van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ook het ontwerp van de raderstoomboten Bromo en Merapi, de eerste door stoom voortgedreven marineschepen die in Nederland zijn gebouwd, is van zijn hand. Daarnaast stond Glavimans ook aan de wieg van de scheepsarcheologie.

Het schip van Capelle
In 1822 werd in Capelle op de Langstraat in Noord-Brabant een scheepswrak gevonden. Het schip werd in opdracht van de Minister voor de Marine opgegraven en onderzocht door Glavimans, die ook een model van het schip heeft vervaardigd. Het was de eerste scheepsopgraving in Nederland. Een rapport over het onderzoek is in 1824 gepubliceerd door het Koninklijk Nederlandsch Instituut, de voorloper van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Het onderzoek trok indertijd grote belangstelling. Zo schreef de bekende Nederlandse archeoloog en hoogleraar C.J.C. Reuvens een verslag, dat verscheen in het tijdschrift Antiquiteiten. Andere berichten verschenen in de regionale pers en de Konst- en Letterbode (1822).

Glavimans Stichting
Een symposion, vernoemd naar Cornelis Jan Glavimans, werd voor de eerste keer in 1985 georganiseerd door de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

De Glavimans Stichting tracht scheepsarcheologisch onderzoek te ondersteunen door:

  • het verlenen van subsidies voor deelname aan symposia en congressen,
  • het uitgeven en subsidiëren van publicaties over scheepsarcheologisch onderzoek,
  • het organiseren van het Glavimans symposion en andere evenementen.

De Glavimans Stichting staat bij de Kamer van Koophandel te Groningen geregistreerd onder nummer 41011834. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.